tot

Ein Amplitudengedicht – Ich bin tot und lebe

 

Ich bin tot und lebe
Ich bin tot und
Ich bin tot
Ich bin
Ich
Ich bin
Ich bin tot
Ich bin tot und
Ich bin tot und lebe

Ich bin tot lebe
Ich bin tot
Ich bin
Ich
Ich bin
Ich bin tot
Ich bin tot lebe

Ich tot lebe
Ich tot
Ich
Ich tot
Ich tot lebe

Ich tot
Ich
Ich tot

tot

Ich lebe
Ich
Ich lebe

Ich lebe und
Ich lebe
Ich
Ich lebe
Ich lebe und

Ich lebe und bin
Ich lebe und
Ich lebe
Ich
Ich lebe
Ich lebe und
Ich lebe und bin

Ich lebe und bin tot
Ich lebe und bin
Ich lebe und
Ich lebe
Ich
Ich lebe
Ich lebe und
Ich lebe und bin
Ich lebe und bin tot

© Februar 2023 by Wandelkern   Lesermail